Manqobah 30

MANQOBAH KA 30 NYARIOSKEUN TAMBANA JALMA ANU DIHEUREUYAN JIN


Dicarioskeun ku Syekh Jalalul Bukhori:
Saha2 jalma anu diheureuyan jin,baca tompokeun kana ceulina: "yà hadlrotasy syekh quthbul 'àlami muhyil haqqi waddìnis sayyid 'abdul qòdiril kailànì", Insya Allah cageur.

Jeung saha2 jalma anu sieun kurampog atawa kumusuh,tuluy nyokot taneuh hideung,baca jenengan SAQ dina eta taneuh,tuluy awurkeun kajihat anu dipikasieun tea,Insya Allah diraksa ku Gusti Allah.

Jeung saha2 anu meunang kasusahan atawa kahesean,tuluy tawasul ku SAQ tangtu ku Gusti Allah kasusahanana diganti kukabungahan, kaheseanana diganti ku kagampangan.


***
Home